Fol deresi Vadisi’nde kurulan Tonya, Trabzon’un en yeşil, en yüksek ve en iç kesimde kalan ilçelerinden biridir.
Trabzon iline bağlı ilçemizin; Nüfusu 21.203 tür. Yüzeyi ormanlarla kaplı dağlık alanlardan ibarettir. Orman ürünleri halkın başlıca geçim kaynağıdır.
Trabzon’un yüksek kesimlerinde yer alan ilçelerinden biri olan Tonya, denizden yaklaşık 750 metre yüksekliktedir.
265 kilometrekare yüz ölçüme sahip ilçe, doğuda Akçaabat, batıda Şalpazarı, kuzeyde Vakfıkebir, güneyde Torul ile çevrilidir.
Ayrıca ilçenin Beşikdüzü ve Maçka ile de sınırı vardır.
Tonya Adı Bir diğer rivayete göre de eski zamanlarda bölgede hüküm süren “Toniro” adındaki bir Rum beyi bu civarı kızına düğün hediyesi olarak vermiş ve yöre adını ondan almıştır.
Bölge halkı “açmak” fiili yerine Tonar kelimesini kullanır ki bir diğer görüşe göre de bölgedeki ağaçlar kesilerek bölge tarıma açıldığı için bu şekilde isimlendirilmiştir.
Bir diğer rivayete göre ise 1103-1104 yılları arasında burada valilik yapan ve sonradan da Bizans’a isyan eden komutan Georgios Taronitis’ten ismini alır.
İsyan bastırıldıktan sonra adamlarından bir kısmının buraya kaçtığı ve bölgenin de bu sebepten Taronitis olarak adlandırıldığı da bir diğer görüştür.

İLETİŞİM BİLGİLERİ